Dezynfekcja a uzdatnianie wody. Czy to jedno i to samo?

Dezynfekcja a uzdatnianie wody. Czy to jedno i to samo?

Czysta woda to podstawa zdrowego życia, dlatego należy dbać o jej wysoką jakość. Nawet jeśli woda płynąca z kranu lub pobierana ze studni jest przejrzysta i nie ma zapachu, wciąż może zawierać liczne zanieczyszczenia, np. chorobotwórcze mikroorganizmy czy związki chemiczne. Badania wskazują, że w ponad 90% przypadków woda pochodząca z przydomowych studni nie spełnia wymagań, które kwalifikowałyby ją do spożycia. Rzadko kiedy woda jest również idealnie krystaliczna – znacznie częściej pojawia się osad, który gromadzi się na ściankach naczyń. Przekroczenie dopuszczalnych stężeń nawet bezpiecznych związków chemicznych w wodzie pitnej powoduje wyczuwalne obniżenie jej właściwości smakowych oraz stwarza korzystne warunki do rozwoju groźnych drobnoustrojów. Długotrwałe stosowanie wody niskiej jakości może także prowadzić do osadzania się kamienia w instalacjach i współpracujących z nią urządzeniach, czego wynikiem jest powstawanie korozji. Aby temu zapobiec, konieczne jest dbanie o właściwą dezynfekcję i uzdatnienie wody.

Różnice między dezynfekcją a uzdatnianiem wody

Uzdatnianie i dezynfekcja służą do uzyskania podobnego efektu – czyli oczyszczenia wody ze szkodliwych składników – jednak dotyczą innych jej właściwości i są osiągane innymi metodami. Jeśli w wodzie pitnej znajdują się chorobotwórcze drobnoustroje, jej spożywanie stanowi dla człowieka poważne zagrożenie. Dezynfekcja wody polega na eliminowaniu tych groźnych dla zdrowia mikroorganizmów (bakterii, archeowców, pierwotniaków, pasożytów, grzybów, wirusów) wraz z ich formami przetrwalnikowymi. W ten sposób woda oraz wyprodukowana z jej wykorzystaniem żywność nadaje się do spożycia i spełnia wszystkie normy czystości. Do dezynfekcji wody zdatnej do picia lub wykorzystywanej w produkcji przemysłowej stosuje się takie metody jak np. chlorowanie, ozonowanie czy dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym.

Uzdatnianie to znów proces, który ma na celu doprowadzenie wody do stanu czystości odpowiedniego dla danego przeznaczenia. Uzdatnianie obejmuje m.in. dezynfekcję, jednak składa się na nie znacznie więcej etapów. Jednym z nich jest poprawa parametrów twardej wody. Twarda woda generuje powstawanie kamiennego osadu, który zapycha przewody instalacyjne, niszczy domowe AGD, utrudnia utrzymanie czystości wyposażenia, a nawet szkodzi cerze i włosom. Aby temu zapobiec, stosuje się stacje uzdatniania, które mają za zadanie zmiękczać wodę. Zmiękczanie polega na wymianie jonów wapnia i magnezu na jony sodu. Gdy woda przepływa przez stację uzdatniania, znajdujące się w cieczy kationy wapnia i magnezu są zatrzymywane na specjalnym złożu jonowymiennym, a do obiegu trafia woda wzbogacona o bezpieczne kationy sodu.

Sól tabletkowa jako niezbędny element uzdatniania wody

Stacje uzdatniania wody są w stanie działać przez wiele lat, jednak do ich właściwego funkcjonowania konieczna jest regularna regeneracja złoża jonowymiennego. Regeneracja polega na przepłukaniu żywicy jonowymiennej roztworem wody i soli tabletkowej. Następnie nagromadzone jony wapnia i magnezu zostają usunięte wprost do kanalizacji, natomiast złoże zostaje naładowane jonami sodu. Regeneracja żywicy odbywa się automatycznie, a częstotliwość procesu zależy od tego, jak twarda jest woda i jak często się ją pobiera. Jedyną manualną czynnością, jaką należy wykonywać przy stacji uzdatniania wody, jest okresowe uzupełnianie zbiornika specjalnymi tabletkami solnymi.

Miękka woda zapewnia wiele korzyści. Przede wszystkim urządzenia AGD są chronione przed zniszczeniem, na armaturze nie gromadzi się nieestetyczny osad, a stosowane naczynia pozostają błyszczące i bez zacieków. Brak jonów magnezu i wapnia wpływa na zwiększenie ochrony urządzeń grzewczych i instalacji przed groźnym kamieniem, co sprawia, że koszty ogrzewania mogą zostać obniżone nawet o 20%. Dodatkowo zmniejsza się zużycie detergentów, a wyprana odzież jest pachnąca i miękka w dotyku. Co ważne, wprowadzone jony sodu nie zmieniają smaku wody, a jedynie jej skład chemiczny. Warto zatem pamiętać nie tylko o eliminacji chorobotwórczych mikroorganizmów, ale też o dostosowywaniu właściwości wody do codziennego użytku.