Warunki zwrotu

z dnia

Zwroty i reklamacje powinny być kierowane przez Kupującego na adres:

Kamsol Paweł Plata
Śledziejowice 208
32-020 Wieliczka
biuro@kamsol.pl
tel. 12 345 0299 
fax. 12 345 0399

Zwroty i reklamacje mogą być dokonywane w terminie 14 dni od daty zakupu.